رد کردن لینک ها

تامین مواد اولیه پروژه تابلو مجتمع های خدماتی رفاهی

تامین مواد اولیه پروژه تابلو مجتمع های خدماتی رفاهی

تامین مواد اولیه پروژه های آفتاب درخشان بندر ، آنامیس ، دفلین ، رویال ، نور ، سیب ، آریا ، ایسین ، حمیران-صاحب الزمان به شرکت صنعتی کوبش فلز این اجناس شامل: شبرنگ و جوهر چاپ متناسب با نوع شبرنگ کار فرمای این پروژه: اداره حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان محل [...]