رد کردن لینک ها

تامین مواد اولیه پروژه ورودی فرودگاه

اجناس تامین شده پروژه ورودی فرودگاه شرکت صنعتی کوبش فلز

این اجناس شامل: شبرنگ 3m و Avery می باشد.

کار فرمای این پروژه: اداره حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان