رد کردن لینک ها

سرمایه گذاری

بنا بر درخواست این شرکت آمادگی لازم را جهت سرمایه گذاری در بخش واردات تامین مالی و ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه خرید حمل و نقل انواع ماشین آلات تولیدی و مکانیزه را دارد.

در بخش صادرات نیز امکان یافتن بازارهای جدید ، سرمایه گذاری در تولید و تامین نقدینگی تولید بنابر شرایط خاص و همکاری با سرمایه گذاران خارجی وجود دارد.

heading سفارشی