رد کردن لینک ها

سیگلایت 17T & D50ST با قابلیت انعکاس نور

سیگلایت 17T & D50ST

سیگلایت 17T & D50ST به لطف مهندسی نوین و مبتکرانه بکار رفته در طراحی و ساخت محصولات جدید، این دو مدل سیگلایت توانایی انعکاس بخش اعظم نور را بصورت دو جهته دارند، که این قابلیت باعث افزایش درخشش به میزان سه برابر شده است و به همان تناسب نیز بهتر و واضح تر دیده میشوند.

نکته

SIG-17T  به میزان سه برابر درخشانتر از 19SP است، و SIG-D50sT نسبت به SIG-D50s  به میزان سه برابر از درخشش بیشتری بهره مند میباشد.

رنگهای موجود

سفید ( شفاف )

xdcfc
wewd

چشم ببری های معمولی،نور خودروها را در تمامی جهات منعکس میکنند و این قابلیت را دارند که در جاده های منحنی و پر پیچ و خم ،مسیر را بخوبی مشخص و قابل رویت کنند. اما در جاده های مستقیم و راست مثل بزرگراهها،شاهراهها،راههای اصلی درون شهری ، این نیاز هست که چشم ببری ها و گل میخ های جاده از طراحی و ساختاری بهره مند باشند که بتوانند نور را بیشتر در جهت مستقیم منعکس کنند.

سیگلایت 17T & D50ST

SIG-17T و SIG-D50ST به دلیل بهره مند بودن از چنین طراحی نوینی قادر هستند بخش عمده  نور را در جهت مستقیم و روبرو منعکس کنند. در نتیجه،میزان درخشش و قدرت انعکاس نورشان ،سه برابر چشم ببریها و گل میخ های جاده ای معمولی بوده ،در عین حال  درصد درخشندگی و انعکاسشان در محدوده زاویه 20 درجه در طرفین (چپ و راست)، با درخشش چشم ببریهای معمول و رایج  در دید مستقیم برابری می کند.