رد کردن لینک ها

مدلهای جدید سیگلایت مخصوص جاده های برف گیر

SnowSIG-17 & SnowSig-50

مدلهای جدید SnowSIGLITE-17 و SnowSIGLITE-50 سه برابر چشم ببری های معمولی درخشندگی دارند و مخصوص جاده های برفگیر هستند، و بگونه ای طراحی شده اند که در فرایند برفروبی جاده ها هیچ مشکل و خللی ایجاد نمیکنند و جاده های مجهز به این نوع (سیگلایت) را براحتی میتوان برفروبی نمود.این دو محصول در واقع همان سیگلایتهای SIG-17 و SIG-D50St  هستند که در یک بدنه چدنی تعبیه و جا داده شده اند. و به دلیل بهره مند بودن از بدنه چدنی ، نحوه نصب محصولات مذکور،کاملا ،همانند شیوه نصب گل میخ های (جاده) معمول که خاص جاده های برفگیر هستند میباشد ، لذا جهت نصب آنها ، هیچ نیازی به خرید ابزار و تجهیزات دیگری وجود ندارد.

مدلهای جدید سیگلایت علاوه بر این ،از آنجاییکه که محصولات مذکور از شیشه فشرده ساخته شده اند ،به مرور زمان و تحت تاثیر اشعه فرابنفش خورشید،افت کیفیت پیدا نمیکنند. و حسن دیگرشان این است که بگونه ای در بدنه چدنی قرار داده شده  و چسپانده شده اند که هرگزو تحت هیچ شرایطی از بدنه جدا نمیشوند. ولذا؛ SnowSIGLITE ،نسبت به گل میخ های معمولی خاص جاده های برفگیر،از عمر مفید و بسیار طولانی تری بهره مند میباشد ، این محصول جدید از تمامی تست های لازم با موفقیت عبور کرده است.

رنگ های موجود

سفید ( شفاف )

مدل snowsig17/snowsig50