رد کردن لینک ها

سری دو رنگ چشم ببری سیگلایت

Twin - colored series

سری دو رنگ چشم ببری سیگلایت که این نوع چشم ببری به صورت دو رنگ بوده و در دو جهت 180 درجه و با دو رنگ مختلف نور را منعکس میکند. سری دو رنگ “سیگلایت” مناسب استفاده در خطوط لاین ، ورودی و خروجی شاه راه ها و بزرگراه ها ، و جاده های یک طرفه و محوطه پارکینگ ها می باشد.

رنگ های موجود

سفید / قرمز ( خود رنگ نمی باشد )

کاربردها

مسیرهای یک طرفه ، تقاطع ها ، نواحی تغییر مسیر در بزرگراه ها ، رفوژ میانی ( جزیره وسط ) موانع ، داخل و خارج قوس ها و….

456465 copy